Ruszają prace nad prawem telekomunikacyjnym

Autor: Profesor Kategoria: Internet  5 września 2012 07:29 

Do 11 września 2012 roku ma być gotowe sprawozdanie sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie projektu zmian w Prawie Telekomunikacyjnym. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie pod koniec sierpnia 2012 roku.

Projekt wprowadza do polskiego prawa przepisy dyrektywy unijnej dotyczącej praw obywateli o prywatności i łączności elektronicznej oraz dyrektywy w sprawie lepszych uregulowań prawnych o sieci i usługach łączności elektronicznej. Projekt uwzględnia także postanowienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zakazu tzw. sprzedaży wiązanej. Projekt wzmacnia również ochronę praw konsumenta, ułatwia prowadzenie działalności telekomunikacyjnej i inwestycyjnej, a także usuwa występujące obecnie problemy interpretacyjne.

Prace nad zmianami zaczęły się w 2009 r. Od pierwszej połowy 2010 r. brali w nich udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym organizacji zrzeszających przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Z inicjatywy ministra administracji i cyfryzacji zebrał się w marcu 2012 Kongres Wolności w Internecie. W kwietniu i maju eksperci społeczni i rządowi spotykali się w ramach grupy warsztatowej do spraw ochrony danych osobowych i prywatności, by wypracować konkluzje i rekomendacje w obszarze prywatności i danych osobowych, w tym również dla zmian w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Były także prowadzone dodatkowe otwarte konsultacje społeczne. Uwagi można było zgłaszać m.in. za pośrednictwem portalu www.Mamzdanie.org.pl i strony internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Projekt prezentuje rozwiązania, które są efektem kompromisu między tymi uwagami, a tym, co wynika bezpośrednio z prawa unijnego. Wierzę, że rozwiązania przyjęte w przedkładanym Wysokiej Izbie projekcie stanowią dobrą implementację, a jednocześnie przyczynią się do dalszego rozwoju rynku telekomunikacyjnego i zwiększenia dostępności usług telekomunikacyjnych w Polsce – podkreśla Małgorzata Olszewska, wiceminister w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Wśród regulacji projektu szczególnie korzystnych dla konsumentów można wskazać:
• skrócenie do jednego dnia roboczego terminu na rozpatrzenie wniosku abonenta o przeniesienie numeru,
• zwiększenie ochrony użytkowników końcowych przed spamem i utratą danych osobowych,
• zapewnienie szerszego i łatwiejszego dostępu do usług telekomunikacyjnych osobom niepełnosprawnym,
• wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego uruchomienia nr 116 000 jako numeru infolinii umożliwiającego zgłoszenie przypadków zaginięcia dzieci oraz obowiązek promowania numerów zaczynających się na 116,
• wprowadzenie regulacji z zakresu Green ICT, czyli promowania formy elektronicznej jako równorzędnej formy dla zawierania umów w stosunku do formy pisemnej,
• wprowadzenie dla abonenta usługi dostępu do Internetu w sieciach komórkowych uprawnienia do otrzymywania od dostawcy usług informacji o przekroczeniu wybranego limitu transmisji – regulacja ta umożliwi abonentom kontrolę ponoszonych przez nich kosztów.

Źródło: media2.pl

Jeden komentarz to "Ruszają prace nad prawem telekomunikacyjnym"

  1. Paweolo666 pisze:

    Takie regulacje co do sprzedaży wiązanej mogą doprowadzić do wzrostu cen bo puki co to dostajemy zniżki na to że mamy kilka usług u danego operatora a takie regulacje to uniemożliwią. Doprowadzi to w rezultacie do wzrostu cen bo operatorom głupawe UKE nie pozwoli obniżyć cen poszczególnych usług ( o ile by im się to w ogóle wydawało rentowne)znając ten bezsensowny i szkodliwy dla konsumentów urząd.
    Powinno się ukrócić przetrzymywanie łącz i nr. tel. przez operatorów. Obecnie przetrzymują linie nawet do 21 dni a utrudnia to zmianę operatora.


More in Internet (251 of 978 articles)
tmobile