UKE: Nowe ograniczenia dla miejskiego internetu

Autor: Profesor Kategoria: Internet  25 września 2013 13:41 

UKE przygotowało e-mapę z wykazem miejsc, gdzie można skorzystać z usług bezprzewodowego dostępu do Internetu, świadczonych przez samorządy. Dodatkowo regulator wprowadza nowe ograniczenia w tzw. samorządowym internecie.

Mapa hotspotów (dostępna TUTAJ) to opracowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej graficzne zestawienie lokalizacji uruchomionych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) punktów dostępu do sieci Internet, najczęściej w standardzie bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Są one zainstalowane w miejscach publicznych, w szczególności obejmując swym zasięgiem place miejskie, budynki użyteczności publicznej (urzędy, muzea, szkoły, dworce), place uniwersyteckie, aleje, parki.

Dodatkowo Urząd Komunikacji Elektronicznej opracował nowe stanowisko w sprawie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego bezpłatnej lub za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet. Zmiany w Stanowisku wynikają z trzyletniej praktyki w prowadzeniu przez UKE postępowań administracyjnych w sprawie samorządowych hotspotów. Prezes UKE wziął również pod uwagę opinie operatorów świadczących komercyjnie usługi dostępu do Internetu, które przekazywane były w trakcie postępowań konsultacyjnych odnośnie projektów decyzji dla JST. Nowe stanowisko uwzględnia także opinie i uwagi zgłoszone w toku konsultacji projektu zmiany stanowiska.

Zmiany w stanowisku dotyczą w szczególności:
– dopracowania definicji związanych z działalnością telekomunikacyjną JST,
– zmiany wymaganych podstawowych ograniczeń technicznych w świadczeniu usługi dostępu do sieci Internet bez pobierania opłat lub za opłatę niższą niż cena rynkowa – w zakresie czasu trwania pojedynczej sesji (45 minut) oraz minimalnej przerwy pomiędzy sesjami (15 minut),
– interpretacji działalności JST wynikającej z art. 15 Megaustawy w odniesieniu do regulacji wskazanej w art. 7 Megaustawy,
– braku obowiązku uzyskania zgody UKE na podstawie art. 7 Megaustawy tylko w przypadku kiosków internetowych oraz publicznych punktów dostępu do Internetu (np. w domach kultury, szkołach, urzędach, bibliotekach).

Samorządowy Internet
Oferowanie przez JST bezpłatnej lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do Internetu dla ogółu ludności zaczyna być już w Polsce zjawiskiem powszechnym. Taka działalność zawsze będzie oddziaływać na lokalny rynek telekomunikacyjny. Oddziaływanie to z jednej strony może być pozytywne, bowiem przejawia się między innymi zapewnieniem osobom wykluczonym cyfrowo możliwości korzystania z usługi dostępu do Internetu, czy też zwiększeniem zainteresowania technologiami informacyjno – komunikacyjnymi. Z drugiej strony, taka działalność JST może jednak powodować stagnację lokalnego rynku telekomunikacyjnego oraz zakłócić rozwój konkurencji na tym rynku. Świadczenie przez JST usługi dostępu do Internetu może być wykonywane tam, gdzie nie jest zaspokojone zapotrzebowanie mieszkańców na usługi telekomunikacyjne.

W ocenie Prezesa UKE, celami świadczenia bezpłatnej lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do Internetu powinny być przede wszystkim:

W decyzji wydawanej przez Prezesa UKE na podstawie art. 7 Megaustawy określany jest obszar, którego dotyczy działalność JST, maksymalna przepływność łącza (nie więcej niż 512 kbit/s) oraz warunki świadczenia usługi dostępu do Internetu, w tym maksymalny czas, po upływie którego następuje zakończenie połączenia (czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego maksymalnie 45 minut oraz przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami nie krótsza niż 15 minut). Miesięczny limit transferu danych, ustalany jest w przypadku dostępu bezpłatnego – nie więcej niż 750 MB dla użytkownika.

Źródło: media2.pl

Komentowanie nie jest możliwe.


More in Internet (108 of 978 articles)
orange